Archiv autora: irena

Nejvyšší naměřená teplota na světě

Nejvyšší teplota na světě byla naměřena dne 10. 7. 1913 v Údolí smrti (Death Valley) v Kalifornii a má hodnotu 56,7 °C. Stejné místo se vyznačuje i nejvyšší naměřenou průměrnou měsíční teplotou ve výši 48,9 °C. Satelitním měřením (které ovšem nelze uznat jako oficiální hodnotu) byly ovšem v poušti Lút v Íránu naměřeny i teploty kolem 70 °C. Dříve uváděná nejvyšší naměřená teplota z Azízije v Libyi ve výši 57,8 °C se ukázala jako neplatná, protože při měření došlo k omylu. Pokračování textu Nejvyšší naměřená teplota na světě

Nejnižší naměřená teplota na světě

Nejnižší teplota na Zemi byla naměřena na horském hřebenu na východě Antarktidy. Pomocí meteorologických družic (tedy nikoliv klasickým pozemním měřením) byla dne 23. 7. 2004 změřena teplota ve výši -98,6 °C. Takovéto teploty se vyskytují v mělkých prohlubních na vrcholech nejvyšších antarktických hor, kde se za jasného počasí a bezvětří  vyskytuje těžký, extrémně promrzlý a velmi suchý vzduch. Nedaleko od tohoto místa se nachází i stanice Vostok, kde byla 23. 7. 1983 naměřena nejnižší teplota klasickým měřením ve výši -89,2 °C. Pokračování textu Nejnižší naměřená teplota na světě

Želva sloní – největší suchozemská želva

Želva sloní (Geochelone nigra) je největší žijící suchozemská želva. Vyskytuje se pouze na souostroví Galapágy ležícím západně od Ekvádoru. Dříve měl zřejmě každý z ostrovů svůj poddruh lišící se stavbou těla a poddruhů tak mohlo být až 15. Dnes vědci rozeznávají poddruhů 11, ostatní považují za vyhynulé. Objevení Galapág v 16. století znamenalo pro tyto želvy katastrofu, z odhadovaného původního počtu 250 tisíc jedinců jich v 70. letech 20. století zbývalo jen okolo 3 tis. Dnes díky záchranným programům žije na Galapágách a v zoologických zahradách ve světě okolo 12 tisíc želv sloních. Pokračování textu Želva sloní – největší suchozemská želva

Slíďák tatarský – Největší evropský pavouk

Slíďák tatarský
Slíďák tatarský

Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) je největší evropský pavouk, tělo samice dosahuje velikosti až 3,5 cm. S nohami je pavouk veliký až 7 cm. Slíďák má tmavě šedé tělo s černou kresbou na hlavě a bílými tečkami na zadečku. Vyskytuje se převážně ve stepních oblastech východní Evropy, především v Rusku a Maďarsku. Žije však také na několika místech střední a jižní Moravy, kde našel příhodné podmínky k životu. Obývá zde především opuštěné pískovny a hlinitopísčité břehy slepých ramen řek. Pokračování textu Slíďák tatarský – Největší evropský pavouk