Počítání pro předškoláky

Online počítání pro předškoláky – rozsah čísel do 5 nebo do 10. Všechny příklady jsou doprovázeny obrázky.

Počítání do 5

Spočítej zvířátka (počítání do 5)

Sčítání (počítání do 5)

Odčítání (počítání do 5)

Kolik rybiček přibylo (počítání do 5)

Kombinace všech příkladů (počítání do 5)

Počítání do 10

Spočítej zvířátka (počítání do 10)

Doplň číslo do řady (počítání do 10)

Kterých vozidel je víc (počítání do 10)

Sčítání (počítání do 10)

Odčítání (počítání do 10)

Kolik teček chybí na kostce domina (počítání do 10)

Kombinace všech příkladů (počítání do 10)

Matematika online pro 1. třídu – různorodé příklady z matematiky pro 1. třídu, motivační systém se zvířátky a dárky.

Generátor pracovních listů s příklady z matematiky – sami určujete rozsah čísel a druh početních operací.

Počítání online – příklady z matematiky – rozsah čísel do 10, do 20 nebo do 100, početní operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení.