Matematika – 2. třída

Cvičení z matematiky online – 2. třída. Počítání pro druháky hravou formou – za spočítané příklady sbírejte zvířatka a na konci rozbalte dárek.

1. Sčítání a odčítání 2. třída

Sčítání a odčítání do 20
Sčítání a odčítání do 30
Sčítání a odčítání do 50
Sčítání a odčítání do 100
Doplňování příkladů na sčítání a odčítání do 100
Sčítání a odčítání tří čísel do 100
PEXESO – Sčítání a odčítání do 100
STŘÍLEČKA – Sčítání a odčítání do 100

2. Násobení a dělení 2. třída

Procvičování malé násobilky – jednotlivá čísla:
Násobení a dělení do 20
Násobení a dělení do 50
Doplňování příkladů na násobení a dělení do 100
PEXESO – Násobení a dělení do 100
STŘÍLEČKA – Násobení a dělení do 100

3. Čísla , číselná osa, sudá a lichá čísla 2. třída

Porovnávání čísel do 100
Porovnávání výsledku příkladu a čísla do 100
Doplňování čísel do řady do 100
Čísla na číselné ose do 100
Je číslo sudé nebo liché?
HRA – Uhodni číslo

4. Geometrie 2. třída

Základní geometrické útvary rovinné – 2. třída
Základní geometrické útvary prostorové – 2. třída
Stavby z kostek – poznej stavbu podle plánu – 2. třída
Stavby z kostek – poznej plán stavby – 2. třída
Stavby z kostek – urči počet kostek – 2. třída
PEXESO – Základní geometrické útvary – 2. třída
PEXESO – Stavby z kostek a jejich plány – 2. třída

5. Čas a peníze 2. třída

Poznávání hodin – digitální číslice do 24
Dny v týdnu
Měsíce v roce
Roční období
Hodnota peněz do 100 Kč – české mince
Jak zaplatit nákup do 100 Kč
PEXESO – Poznávání hodin včetně čtvrt a třičtvrtě – slovní označení
PEXESO – Poznávání hodin – digitální číslice do 24

6. Prémiové příklady 2. třída

Pyramidy – 3 úrovně
Části celku – polovina, třetina, čtvrtina tvaru (připravujeme)
Části celku – polovina, třetina, čtvrtina čísla (připravujeme)
Obvod tvaru (připravujeme)
Textová zadání příkladů (připravujeme)

Stránka je spuštěna ve zkušebním režimu. Pokud najdete při počítání jakoukoli chybu, napište nám prosím na email: info@berneska.cz. Děkujeme.

Statistiky jsou ukládány pouze na úrovni prohlížeče ve formě cookies a nejsou nikam odesílány.


Úlohy na počítání do 10 najdete také v části Počítání pro předškoláky.

Generátor pracovních listů s příklady z matematiky – sami určujete rozsah čísel a druh početních operací.

Počítání online – příklady z matematiky – volba rozsahu čísel do 10, do 20 nebo do 100, početní operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení.