Matematika – 1. třída

Cvičení z matematiky online – 1. třída. Počítání pro prvňáky hravou formou – za spočítané příklady sbírejte zvířatka a na konci rozbalte dárek.

1. Sčítání a odčítání 1. třída

Sčítání a odčítání do 6
Sčítání a odčítání do 10
Sčítání a odčítání do 20 – příklady bez přechodu desítky
Sčítání do 20 – příklady s přechodem desítky
Odčítání do 20 – příklady s přechodem desítky
Sčítání a odčítání do 20 – příklady s přechodem desítky
Doplňování příkladů do 10
Doplňování příkladů do 20
Sčítání tří čísel do 10
Sčítání a odčítání tří čísel do 20
PEXESO – Počítání do 10
PEXESO – Počítání do 20
PEXESO – Příklady se stejným výsledkem do 10
STŘÍLEČKA – Sčítání a odčítání 1. třída

2. Čísla a číselné řady 1. třída

Zápis čísel podle diktátu do 10
Zápis čísel podle diktátu od 10 do 20
Doplňování čísel do řady do 10
Doplňování čísel do řady do 20
PEXESO – Čísla a jejich slovní označení do 20
PEXESO – Tečky a čísla do 20

3. Porovnávání čísel 1. třída

Porovnávání čísel do 10
Porovnávání čísel do 20
Porovnávání výsledků příkladů do 10
Porovnávání výsledků příkladů do 20

4. Geometrie 1. třída

Základní geometrické útvary rovinné
Základní geometrické útvary prostorové
Stavby z kostek – poznej stavbu podle plánu
Stavby z kostek – poznej plán stavby
PEXESO – Základní geometrické útvary
PEXESO – Stavby z kostek a jejich plány

5. Čas a peníze 1. třída

Poznávání hodin – slovní označení
Poznávání hodin – digitální číslice do 12
Dny v týdnu
Měsíce v roce
Roční období
Hodnota peněz do 20 Kč (české mince)
Jak zaplatit nákup do 20 Kč
PEXESO – Poznávání hodin – slovní označení
PEXESO – Poznávání hodin – digitální číslice do 12

6. Prémiové příklady 1. třída

Násobení do 20
Dělení do 20
Sčítání a odčítání desítek do 100
Doplňování číselné řady do 100
Poznávání hodin včetně čtvrt a třičtvrtě – slovní označení
Poznávání hodin včetně čtvrt a třičtvrtě – digitální číslice, 24 hodin
Čísla na číselné ose do 20
Sčítací pyramidy do 20 – 3 úrovně
Číselné řady těžší – 1. třída

Stránka je spuštěna ve zkušebním režimu. Pokud najdete při počítání jakoukoli chybu, napište nám prosím na email: info@berneska.cz. Děkujeme.

Statistiky jsou ukládány pouze na úrovni prohlížeče ve formě cookies a nejsou nikam odesílány.


Úlohy na počítání do 10 najdete také v části Počítání pro předškoláky.

Generátor pracovních listů s příklady z matematiky – sami určujete rozsah čísel a druh početních operací.

Počítání online – příklady z matematiky – volba rozsahu čísel do 10, do 20 nebo do 100, početní operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení.