Generátor pracovních listů – příklady z matematiky

Vytvořte si vlastní pracovní list s příklady z matematiky – sami si určete rozsah čísel a druhy početních operací na pracovním listu.

Rozsah čísel:
0 až 10
0 až 20
0 až 100
0 až 1000

Operace:
Sčítání
Odčítání
Násobení
Dělení*
* Pokud zvolíte rozsah čísel do 1000, může dělení vycházet se zbytkem.