Sčítací pyramidy do 20 – 3 úrovně

Doplň chybějící čísla ve sčítací pyramidě.