Zrakové vnímání – Letadla a jejich stíny

Spoj každé letadlo s jeho stínem.

 

Další úkoly  na zrakové vnímání pro předškoláky.