Stejné pořadí obrázků – zima, ovoce

Spoj rámečky se stejným pořadím obrázků.

 

Další úkoly  na zrakové vnímání pro předškoláky.