Dopravní značky a jejich tvary

Spoj dopravní značky s jejich tvary.

 

Další úkoly  na zrakové vnímání pro předškoláky.