Spojování stejných obrázků – tečky, pruhy

Přiřaď k sobě stejné obrázky.

 

Další úkoly  na zrakové vnímání pro předškoláky.